zwolnienie vat

Przedmiotowe zwolnienie z VAT to sytuacja, w której transakcja jest zwolniona z VAT ze względu na rodzaj towaru lub usługi, które są sprzedawane. Przykłady przedmiotowych zwolnień z VAT to:

 • Dostawa żywności, lekarstw i innych produktów niezbędnych do codziennego życia
 • Usługi związane z opieką zdrowotną i socjalną
 • Usługi edukacyjne
 • Dostawy energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła

Podmiotowe zwolnienie z VAT to sytuacja, w której podmiot, który dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług, jest zwolniony z VAT ze względu na swoją działalność lub status. Przykłady podmiotowych zwolnień z VAT to:

 • Organizacje non-profit
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe
 • Państwowe i samorządowe jednostki budżetowe

W Polsce obowiązują również tzw. stawki mieszane, które dotyczą niektórych transakcji, które są zarówno przedmiotowo, jak i podmiotowo zwolnione z VAT.

Jakie są przypadki przedmiotowego zwolnienia z VAT?

Przypadki przedmiotowego zwolnienia z VAT to sytuacje, w których transakcja jest zwolniona z VAT ze względu na rodzaj towaru lub usługi, które są sprzedawane. W Polsce obowiązują następujące przypadki przedmiotowego zwolnienia z VAT:

 1. Dostawy żywności, lekarstw i innych produktów niezbędnych do codziennego życia
 2. Usługi związane z opieką zdrowotną i socjalną
 3. Usługi edukacyjne
 4. Dostawy energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła
 5. Dostawy książek, gazet i czasopism
 6. Dostawy budowlane i budowlano-montażowe
 7. Usługi prawne, doradztwo i konsulting
 8. Dostawy paliw silnikowych i olejów opałowych
 9. Dostawy wyrobów medycznych
 10. Dostawy wyrobów farmaceutycznych

Należy pamiętać, że aby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia z VAT, należy spełnić określone warunki. Szczegółowe informacje można znaleźć w przepisach prawnych dotyczących VAT w Polsce.

Jakie są przypadki podmiotowego zwolnienia podatkowego?

Przypadki podmiotowego zwolnienia z VAT to sytuacje, w których podmiot, który dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług, jest zwolniony z VAT ze względu na swoją działalność lub status. W Polsce obowiązują następujące przypadki podmiotowego zwolnienia z VAT:

 1. Organizacje non-profit
 2. Kościoły i inne związki wyznaniowe
 3. Państwowe i samorządowe jednostki budżetowe
 4. Dostawy nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
 5. Dostawy nieruchomości przez organizacje pożytku publicznego
 6. Dostawy nieruchomości przez organizacje non-profit

Należy pamiętać, że aby skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, należy spełnić określone warunki. Szczegółowe informacje można znaleźć w przepisach prawnych dotyczących VAT w Polsce.

Strony naszych partnerów:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *