metoda memoriałowa

Metoda memoriałowa to jeden ze sposobów rozliczania kosztów w księdze przychodów i rozchodów (KPiR). W tej metodzie koszty są rejestrowane w momencie, gdy są ponoszone, a nie w momencie, gdy są faktycznie opłacone. W praktyce oznacza to, że koszty są rejestrowane w KPiR z chwilą otrzymania faktury lub innego dokumentu potwierdzającego ich poniesienie, niezależnie od tego, czy zostały one już opłacone. Jest to dość prosty i szybki sposób rozliczania kosztów, jednak nie daje pełnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ nie uwzględnia on należności i zobowiązań finansowych.

Jakie są inne metody rozliczania kosztów?

Oprócz metody memoriałowej, istnieją również inne sposoby rozliczania kosztów w KPiR:

  1. Metoda kasowa – koszty są rejestrowane w momencie ich faktycznej zapłaty.
  2. Metoda sald kontrolnych – koszty są rejestrowane w momencie, gdy następuje przeniesienie ich na konto rozrachunkowe.
  3. Metoda proporcjonalna – koszty są rejestrowane w KPiR w proporcji do udziału przedsiębiorstwa w danym przedsięwzięciu.
  4. Metoda kryterium ekonomicznego – koszty są rejestrowane w momencie, gdy następuje ich przychodowa skuteczność, czyli gdy przynoszą one korzyść ekonomiczną.
  5. Metoda kryterium technicznego – koszty są rejestrowane w momencie, gdy następuje ich techniczna skuteczność, czyli gdy zostały wykorzystane do wytworzenia dóbr lub usług.

Wybór odpowiedniej metody rozliczania kosztów zależy od charakteru działalności przedsiębiorstwa oraz od preferencji właściciela lub zarządu.

Jakie zalety ma metoda memoriałowa?

Metoda memoriałowa ma kilka zalet:

  1. Prostota i szybkość – rejestrowanie kosztów z chwilą otrzymania faktury lub innego dokumentu potwierdzającego ich poniesienie jest prostsze i szybsze niż inne metody.
  2. Oszczędność czasu i pieniędzy – w przypadku tej metody nie trzeba prowadzić specjalnego rejestru należności i zobowiązań finansowych, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
  3. Możliwość lepszego planowania – rejestrowanie kosztów w momencie ich poniesienia umożliwia lepsze planowanie wydatków i lepsze zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
  4. Brak konieczności uwzględniania odroczonych kosztów – w przypadku tej metody nie trzeba uwzględniać odroczonych kosztów, co oznacza, że nie trzeba prowadzić specjalnych rejestrów i dokonywać skomplikowanych obliczeń.
  5. Możliwość uniknięcia podwójnego rozliczania kosztów – w przypadku tej metody istnieje mniejsze ryzyko podwójnego rozliczania kosztów, ponieważ koszty są rejestrowane tylko raz, z chwilą ich poniesienia.

Strony naszych partnerów:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *