leasing

Aby ubiegać się o leasing dla nowej firmy, najpierw należy przygotować niezbędne dokumenty i informacje. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od instytucji finansującej, ale zazwyczaj będą to:

  • Dokumenty rejestrowe firmy, takie jak KRS czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • Informacje o właścicielach firmy i ich udziale w kapitale zakładowym
  • Business plan, czyli opis działalności i planów rozwoju firmy
  • Informacje o zatrudnieniu i doświadczeniu kadry zarządzającej
  • Informacje o dotychczasowych dochodach i wydatkach firmy
  • Inne dokumenty, takie jak rachunki za media czy umowy o najmie lokalu

Po przygotowaniu dokumentów, należy złożyć wniosek leasingowy w wybranej instytucji finansującej. Wniosek można złożyć osobiście, przez internet lub pocztą. Po złożeniu wniosku instytucja finansująca przeanalizuje dokumenty i wnioskowane warunki leasingu, a następnie poinformuje o swojej decyzji. Jeśli decyzja będzie pozytywna, będzie można podpisać umowę leasingu i otrzymać finansowanie.

Jaka jest alternatywa dla leasingu dla firm bez historii?

Jeśli firma nie ma historii kredytowej lub jest nowo powstała, może być trudno uzyskać leasing na preferencyjnych warunkach. W takiej sytuacji alternatywą dla leasingu mogą być inne formy finansowania, takie jak kredyt obrotowy czy linia kredytowa.

Kredyt obrotowy to rodzaj kredytu udzielanego na potrzeby bieżącej działalności firmy. Może być on udzielany przez banki lub inną instytucję finansową i jest zazwyczaj udzielany na krótki okres, najczęściej do 12 miesięcy. Kredyt obrotowy jest dobrym rozwiązaniem, gdy firma potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki na bieżące wydatki lub inwestycje.

Linia kredytowa to również rodzaj kredytu udzielanego na potrzeby bieżącej działalności firmy. Różni się od kredytu obrotowego tym, że jest udzielana na dłuższy okres, najczęściej do 24 miesięcy, i pozwala na pobieranie kredytu w dowolnym momencie w okresie trwania umowy, na kwotę do uzgodnionej maksymalnej kwoty. Linia kredytowa jest dobrym rozwiązaniem, gdy firma potrzebuje elastycznego finansowania, które może dopasować do swoich potrzeb w danym momencie.

Obydwie formy finansowania wymagają zabezpieczenia, np. weksla lub poręczenia, ale w przeciwieństwie do leasingu nie wymagają wpłaty własnej. Możliwe jest również uzyskanie finansowania z rządowych programów, takich jak MŚP+ lub Polska Wschodnia, które są skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz są udzielane na preferencyjnych warunkach.

Strony naszych partnerów:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *