sukcesja

Dziedziczenie działalności gospodarczej oznacza przekazanie lub przejęcie przedsiębiorstwa lub jego części przez jedną osobę lub podmiot prawny na rzecz innej osoby lub podmiotu prawnego. Może to obejmować przekazanie całego przedsiębiorstwa, jego udziałów lub akcji, a także wybranych jego składników, takich jak marki, patenty lub licencje. Dziedziczenie działalności gospodarczej może mieć miejsce zarówno w ramach rodziny, jak i między osobami lub podmiotami niepokrewnionymi. Może być dokonywane na różne sposoby, w tym poprzez darowiznę, spadek lub sprzedaż.

Gdzie uregulowana jest sukcesja w polskim prawie?

Sukcesja w polskim prawie jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), a konkretnie w rozdziale XIX dotyczącym przepisów o spadku. W tym rozdziale znajdują się przepisy dotyczące zarówno ustawowych zasad dziedziczenia, jak i zasad testamentowego powoływania spadkobierców oraz zasad zachowków. Kodeks cywilny określa również zasady wyznaczania przedstawicieli spadkowych oraz zasady postępowania spadkowego. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo stanowi przedmiot spadku, sukcesja może być uregulowana również przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1462 ze zm.), jeśli przedsiębiorstwo jest prowadzone w formie spółki.

Kto uczestniczy w postępowaniu spadkowym?

Postępowanie spadkowe to postępowanie sądowe prowadzone w celu ustalenia osób uprawnionych do spadku po zmarłej osobie (spadkodawcy). W postępowaniu spadkowym uczestniczą:

  • spadkodawca (jeśli nie został jeszcze ustalony jego stan spadkowy)
  • osoby, które uważają się za spadkobierców lub wierzycieli spadku
  • osoby, które uważają, że mają prawo do zachowku
  • osoby, które uważają, że są powołane do spadku testamentem lub innym dokumentem zmarłego
  • przedstawiciele ustawowi spadkodawcy (jeśli spadkodawca nie był zdolny do działania lub nie miał pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu spadkowym)

Uczestnictwo w postępowaniu spadkowym jest dobrowolne, ale osoby, które uważają się za uprawnione do spadku lub zachowku, muszą zgłosić swoje roszczenie w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym dowiedziały się o swoim prawie do spadku lub zachowku. W przeciwnym razie mogą stracić prawo do udziału w spadku.

Strony naszych partnerów:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *